Hướng dẫn đổi độ F sang độ C trên máy điều hòa Panasonic

Máy điều hòa Panasonic nhà bạn đang hoạt động bình thường thì bỗng nhiên hiển thị độ F thay vì độ C như bình thường. …

Hướng dẫn đổi độ F sang độ C trên máy điều hòa Panasonic Xem thêm »