Hotline Mua Hàng

Thương Hiệu

Công suất

Loại Máy

Xuất xứ

Điều Hòa Tủ Đứng

Hiển thị 1–40 của 85 kết quả

 • -16% Điều hòa tủ đứng Sumikura 1 chiều 21.000BTU APF/APO-210/CL-A
 • -14% Điều hòa tủ đứng Sumikura 1 chiều 28.000BTU APF/APO-280/CL-A
 • -12% Điều hòa tủ đứng Sumikura 1 chiều 30000BTU APF/APO-300/CL-A
 • -10% Điều hòa tủ đứng Sumikura 1 chiều 36.000BTU APF/APO-360/CL-A
 • -91% Điều hòa tủ đứng Sumikura 1 chiều 50.000BTU APF/APO-500/CL-A
 • -11% Điều hòa tủ đứng Sumikura 1 chiều 60.000BTU APF/APO-600/CL-A
 • -13% Điều hòa tủ đứng Sumikura 100.000BTU 1 chiều APF/APO-1000/CL-A
 • -9% Điều hòa tủ đứng Sumikura 1 chiều 120.000BTU APF/APO-1200/CL-A
 • -17% Điều hòa tủ đứng Sumikura 2 chiều 28.000BTU APF/APO-H280/CL-A
 • -19% Điều hòa cây Sumikura 30000BTU 2 chiều APF/APO-H300/CL-A
 • -17% Điều hòa tủ đứng Sumikura 2 chiều 36.000BTU APF/APO-H360/CL-A
 • -14% Điều hòa tủ đứng Sumikura 2 chiều 50.000BTU APF/APO-H500/CL-A
 • -14% Điều hòa tủ đứng Sumikura 2 chiều 60.000BTU APF/APO-H600/CL-A
 • -17% Điều hòa tủ đứng Sumikura 100.000BTU 2 chiều APF/APO-H1000/CL-A
 • -12% Điều hòa tủ đứng Sumikura 2 chiều 120.000BTU APF/APO-H1200/CL-A
 • -12% Điều hòa tủ đứng Nagakawa 100.000BTU inverter 1 chiều NIP-C100R1M15
 • Điều hòa tủ đứng Nagakawa 100.000BTU inverter 2 chiều NIP-A100R1M15
 • -16% Điều hòa tủ đứng Funiki 1 chiều 21.000BTU FC21MMC
 • -18% Điều hòa tủ đứng Funiki 1 chiều 27.000BTU FC27MMC
 • -15% Điều hòa tủ đứng Funiki 1 chiều 36.000BTU FC36MMC
 • -14% Điều hòa tủ đứng Funiki 1 chiều 50.000BTU FC50MMC
 • -9% Điều hòa tủ đứng Funiki 1 chiều 100.000BTU FC100MCC
 • -20% Điều hòa tủ đứng Funiki 2 chiều 27000BTU FH27MMC
 • -14% Điều hòa tủ đúng Funiki 2 chiều 36000BTU FH36MMC
 • -17% Điều hòa tủ đứng Funiki 2 chiều 50.000BTU FH50MMC
 • -17% Điều hòa tủ đứng Funiki 100000BTU 2 chiều FH100MCC
 • -24% Điều hòa cây Gree 18000BTU 1 chiều GVC18AL-K6NNC7A
 • -18% Điều hòa cây Gree 24000BTU 1 chiều GVC24AL-K6NNC7A
 • -16% Điều hòa cây Gree 30000BTU 1 chiều GVC30AL-K6NNC7A
 • -13% Điều hòa cây Gree 36000BTU 1 chiều GVC36AL-K6NNC7A
 • -14% Điều hòa cây Gree 42000BTU 1 chiều GVC42AL-M6NNC7A
 • -23% Điều hòa tủ đứng Mitsubishi Heavy 24000BTU FDF71CNV-S5
 • -16% Điều hòa tủ đứng Mitsubishi Heavy 45000BTU FDF125CSV-S5
 • -18% Điều hòa tủ đứng Samsung 36.000BTU 1 chiều inverter AC036KNPDEC/SV
 • -15% Điều hòa tủ đứng Samsung 48.000BTU 1 chiều inverter AC048KNPDEC/SV
 • -13% Điều hòa tủ đứng Samsung 96.000BTU 1 chiều inverter AF0AKV3SAEENSG
 • -14% Điều hòa tủ đứng LG 48000BTU APNQ48GT3E4

  Điều hòa tủ đứng LG 48000BTU APNQ48GT3E4

  39.800.000 
 • -9% Điều hòa tủ đứng LG 36000BTU APNQ36GR5A4

  Điều hòa tủ đứng LG 36000BTU APNQ36GR5A4

  36.050.000 
 • -14% Điều hòa tủ đứng LG 30000BTU APNQ30GR5A4

  Điều hòa tủ đứng LG 30000BTU APNQ30GR5A4

  28.600.000 
 • -16% Điều hòa tủ đứng LG 24000BTU APNQ24GS1A4

  Điều hòa tủ đứng LG 24000BTU APNQ24GS1A4

  24.100.000 
Scroll to Top