Hotline Mua Hàng

Thương Hiệu

Công suất

Loại Máy

Xuất xứ

Điều Hòa Nối Ống Gió

Hiển thị 1–40 của 68 kết quả

 • -39% Điều hòa nối ống gió Sumikura 1 chiều 12.000Btu ACS/APO-120
 • -29% Điều hòa nối ống gió Sumikura 1 chiều 18.000Btu ACS/APO-180
 • -25% Điều hòa nối ống gió Sumikura 1 chiều 28.000Btu ACS/APO-280
 • -27% Điều hòa nối ống gió Sumikura 1 chiều 36.000Btu ACS/APO-360
 • -19% Điều hòa nối ống gió Sumikura 1 chiều 50.000Btu ACS/APO-500
 • -21% Điều hòa nối ống gió Sumikura 1 chiều 60.000Btu ACS/APO-600
 • -39% Điều hòa nối ống gió Sumikura 2 chiều 12.000Btu ACS/APO-H120
 • -28% Điều hòa nối ống gió Sumikura 2 chiều 18.000Btu ACS/APO-H180
 • -22% Điều hòa nối ống gió Sumikura 2 chiều 28.000Btu ACS/APO-H280
 • -18% Điều hòa nối ống gió Sumikura 2 chiều 36.000Btu ACS/APO-H360
 • -11% Điều hòa nối ống gió Sumikura 2 chiều 50.000Btu ACS/APO-H500
 • -13% Điều hòa nối ống gió Sumikura 2 chiều 60.000Btu ACS/APO-H600
 • -35% Điều hòa nối ống gió Fujitsu 18.000BTU ARY18UUALZ
 • -33% Điều hòa nối ống gió Fujitsu 25.000BTU ARY25UUANY
 • -28% Điều hòa nối ống gió Fujitsu 30.000BTU ARY30UUANZ
 • -28% Điều hòa nối ống gió Fujitsu 36.000BTU ARY36UUANZ
 • -30% Điều hòa nối ống gió Fujitsu 45.000BTU ARY45UUANZ
 • -28% Điều hòa nối ống gió Fujitsu 24.000BTU inverter 2 chiều ARAG24LMTA
 • -23% Điều hòa nối ống gió Fujitsu 36.000BTU inverter 2 chiều ARAG36LMLA
 • -23% Điều hòa nối ống gió Fujitsu 30.000BTU 2 chiều ARY30R
 • -35% Điều hòa ống gió Midea 2 chiều 18.000BTU MTB-18HRN1
 • -23% Điều hòa ống gió Midea 2 chiều 28.000BTU MTB-28HRN1
 • -22% Điều hòa nối ống gió Midea 2 chiều 36.000BTU MTB-36HRN1-R
 • -25% Điều hòa nối ống gió Midea 2 chiều 50.000BTU MTB-50HRN1
 • -15% Điều hòa Midea nối ống gió 2 chiều 60.000BTU MTB-60HRN1
 • -23% Điều hòa nối ống gió Panasonic 22.000BTU 1 chiều S-22PF1H5/U-22PV1H5
 • -19% Điều hòa nối ống gió Panasonic 28.000BTU 1 chiều S-28PF1H5/U-28PV1H5
 • -19% Điều hòa nối ống gió Panasonic 35.000BTU 1 chiều S-35PF1H5/U-35PV1H8
 • -20% Điều hòa âm trần nối ống gió Panasonic 45.000BTU 1 chiều S-45PF1H5/U-45PV1H8
 • -18% Điều hòa nối ống gió Panasonic S-55PF1H5/U-55PV1H8
 • -24% Điều hòa nối ống gió Panasonic 18.000BTU Inverter S-18PF2H5-8
 • -18% Điều hòa nối ống gió Panasonic 21.000BTU Inverter S-21PF2H5-8
 • -18% Điều hòa nối ống gió Panasonic 24.000BTU Inverter S-24PF2H5-8
 • -19% Điều hòa nối ống gió Panasonic 30.000BTU Inverter S-30PF2H5-8
 • -16% Điều hòa nối ống gió Panasonic 34.000BTU Inverter S-34PF2H5-8
 • -10% Điều hòa nối ống gió Panasonic 43.000BTU Inverter S-43PF2H5-8
 • -18% Điều hòa nối ống gió Panasonic 48.000BTU Inverter S-48PF2H5-8
 • -10% Điều hòa nối ống gió Daikin 34.000BTU inverter 1 chiều 3 pha FBFC100DVM/RZFC100DY1
 • -18% Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin 21.000BTU 1 chiều inverter FBFC60DVM9
 • -22% Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin 18.000BTU 1 chiều inverter FBFC50DVM9
Scroll to Top