Hotline Mua Hàng

Thương Hiệu

Công suất

Loại Máy

Xuất xứ

Điều Hòa Áp Trần

Hiển thị tất cả 20 kết quả

 • -26% Điều hòa áp trần Sumikura 1 chiều 28000BTU APL/APO-280
 • -16% Điều hòa áp trần Sumikura 1 chiều 36000BTU APL/APO-360
 • -14% Điều hòa áp trần Sumikura 1 chiều 50000BTU APL/APO-500
 • -11% Điều hòa áp trần Sumikura 1 chiều 60000BTU APL/APO-600
 • -25% Điều hòa áp trần Panasonic 1 chiều 24000BTU CS-D24DTH5/CU-D24DBH5
 • -22% Điều hòa áp trần Panasonic 1 chiều 28000BTU CS-D28DTH5/CU-D28DBH5
 • -22% Điều hòa áp trần Panasonic 1 chiều 34000BTU CS-D34DTH5/CU-D34DBH5
 • -19% Điều hòa áp trần Panasonic 1 chiều 50000BTU CS-D50DTH5/CU-D50DBH5
 • -22% Điều hòa áp trần Panasonic 1 chiều inverter 19000BTU CU-YT19KBH52/CS-T19KTH52
 • -20% Điều hòa áp trần Panasonic 1 chiều inverter 24000BTU CU-YT24KBH52/CS-T24KTH52
 • -19% Điều hòa áp trần Panasonic 1 chiều inverter 34000BTU CU-YT34KBH52/CS-T34KTH52
 • -21% Điều hòa áp trần Panasonic 1 chiều inverter 43000BTU CS-T43KTH52/CU-YT43KBH52
 • -7% Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều 48.000BTU FHNQ48MV1/RNQ48MY1
 • -9% Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều 42.000BTU FHNQ42MV1/RNQ42MY1
 • -13% Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều 36.000BTU FHNQ36MV1V/RNQ36MV1V
 • -9% Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều 30.000BTU FHNQ30MV1V/RNQ30MV1V
 • -9% Điều hòa áp trần Daikin 24.000BTU FHNQ24MV1V/RNQ24MV1V
 • -11% Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều 21.000BTU FHNQ21MV1V/RNQ21MV1V
 • -15% Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều 18.000BTU FHNQ18MV1V/RNQ18MV1V
 • -20% Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều 13.000BTU FHNQ13MV1V/RNQ13MV1V
Scroll to Top