Trang chủ » Điều hòa âm trần Panasonic

Điều hòa âm trần Panasonic

Hiển thị tất cả 20 kết quả

 • Điều hòa âm trần Panasonic 18.000BTU 2 chiều CS-F18DB4E5/CU-B18DBE5
 • -12% Điều hòa âm trần Panasonic 30000BTU 1 chiều 3 Pha S-30PU1H5B/U-30PN1H8
 • -13% Điều hòa âm trần Panasonic 30000BTU 1 chiều S-30PU1H5B
 • -14% Điều hòa âm trần Panasonic 24000BTU 1 chiều S-25PU1H5B
 • -12% Điều hòa âm trần Panasonic 18000BTU 1 chiều S-19PU1H5B
 • -6% Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 48000Btu Inverter S-48PU2H5-8/U-48PS2H5-8
 • -9% Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 43000Btu Inverter S-43PU2H5-8/U-43PS2H5-8
 • -6% Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 34000Btu Inverter S-34PU2H5-8/U-34PS2H5-8
 • -8% Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 30000Btu Inverter S-30PU2H5-8/U-30PS2H5-8
 • -8% Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 24000Btu Inverter S-24PU2H5-8/U-24PS2H5-8
 • -5% Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 20.500Btu Inverter S-21PU2H5-8/U-21PS2H5-8
 • -10% Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 18000Btu Inverter S-18PU2H5-8/U-18PS2H5-8
 • -7% Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 50.000Btu S-50PU1H5/U-50PV1H8
 • -6% Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 45.000Btu S-45PU1H5/U-45PV1H8
 • -6% Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 40.000Btu S-40PU1H5/U-40PV1H8
 • -8% Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 30.000Btu S-30PU1H5/U-30PV1H5
 • -9% Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 28.000Btu S-28PU1H5/U-28PV1H5
 • -9% Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 25.000Btu S-25PU1H5/U-25PV1H5
 • -9% Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 22.000Btu S-22PU1H5/U-22PV1H5
 • -17% Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 18.000Btu S-18PU1H5/U-18PV1H5
0988995838
Scroll to Top
%d bloggers like this: